Thursday, April 21, 2011

Гурван-Эрдэнэ” Багшийн Дээд Сургууль


Гурван-Эрдэнэ” Багшийн Дээд Сургуульд 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй удирдах зөвлөл, 11 гишүүнтэй эрдмийн зөвлөл тус тус ажиллаж байна. Мөн хэл бичгийн ухааны тэнхим, нийгмийн ухааны тэнхим, оюутны зөвлөл, санхүү-үйлчилгээний алба, сургалтын алба, номын сан гэсэн нэгж бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Сургуулийн оюутны зөвлөл тогтмол ажиллаж байгаагийн дээр уран зохиолын авьяас сонирхолтой оюутнуудыг нэгтгэсэн уран зохиолын дугуйлан, эрдэм шинжилгээний ажлын сонирхлоороо нэгдсэн оюутнуудын клубүүд байгуулагдан ажиллаж байна.
Эрхэм зорилго
Хүмүүнлэг, нээлттэй үйлчилгээ
Хэрэгцээнд түшиглэсэн сургалт
Бүтээлч, чадавхтай мэргэжилтэн
Багшийн уриа:
Хүний төлөө сэтгэл
Хөгжлийн төлөө зүтгэл
Оюутны уриа:
Эрдмийн жолоог “Гурван-Эрдэнэ”-ээс
Ирээдүйн жолоог эрдэм боловсролоос
“ Гурван – Эрдэнэ “ Багшийн Дээд Сургууль
Байгуулагдсан он: 1993 он
Магадлан итгэмжлэгдсэн: 2003 он
Сургуулийн ерөнхий захирал:
Чойжилсүрэнгийн Жачин
/ доктор (Ph.D), профессор
Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Удирдах зөвлөлийн дарга: С.Долзодмаа
Гишүүд:
Ч. Жачин- “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн захирал
М. Ичинноров-“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн НУТ-ийн эрхлэгч, ахлах багш
Д.Алтанцэцэг-“Гурвэн-Эрдэнэ” БДС-ийн бага ангийн заах арга зүйн багш
Б.Алтанцэцэг-23-р сургуулийн монгол хэл уран зохиолын багш
Д.Оюунбилэг-“Мон хаан ” компаний боловсон хүчин
Ц.Оюун- нийслэлийн засаг даргын газрын дэргэдэх боловсролын газрын боловсон хүчний асуудал эрхэлсэн дэд дүшмэл.
Н.Бямбасүрэн-“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн монгол хэл уран зохиолын багшийн 3 –р ангийн оюутан.
Ж.Энхжаргал- “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн монгол англи хэлний багшийн 2-р ангийн оюутан.
Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Эрдмийн зөвлөлийн дарга: Ч.Жачин “Гурван-Эрдэнэ ” БДС-ийн захирал
Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга: Г.Даваажаргал “Гурван-Эрдэнэ ” БДС-ийн хэл бичгийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч
Гишүүд:
М.Базаррагчаа-МУИС-ийн багш
Ж.Саруулбуян – Улаанбаатар таймс сонины эрхлэгч
Б.Баянаа-үйлдвэр урлалын дээд сургуулийн сургултын албаны дарга
Ц.Няндаг-“Зорилго тэвчээр” сургуульд эрдэм шинжилгээний удирдагч
Ж.Санжаа-МУИС-ийн багш
Д.Баттогтох-Боловсрол судлалын хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан
Л.Балдан-ШУА-ийн хэл зохиолын хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан
Ш.Ичинхорлоо-МУБИС-д багш
Багшлах боловсон хүчин
*Үндсэн багшийн тоо: 28
*Үүнээс: Доктор Ph.D Профессор: 5
Магистр 22
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1 “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн “Удирдах зөвлөл”-ийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нийтлэг зарчим, бүрэн эрх, үйл ажиллагааны хэм хэмжээг тодорхойлж, зохицуулахад энэхүү дүрмийн зорилго оршино.
1.2 “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн удирдах зөвлөл нь үүсгэн байгуулагч‚ багш‚ суралцагч‚ төгсгөгчдийн хамтын удирдлага мөн.
1.3 Удирдах зөвлөлийн үндсэн зорилго нь сургуулийн зохион байгуулалт‚ санхүү‚ материаллаг баазын хувьд бэхжүүлэх‚ бодлого‚ стратегийг тодорхойлох‚ түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих‚ захирлын үйл ажиллагаанд үнэлэлт‚ дүгнэлт өгч дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхэд оршино.
1.4 Удирдах зөвлөл нь хуулийн этгээдийн эрх эдлэхгүй бөгөөд зөвлөлийн тогтоол‚ хурлын тэмдэглэлийн хэвлэмэл хуудастай байна. Удирдах зөвлөлийн албан хэрэгт сургуулийн тэмдгийг хэрэглэнэ.
1.5 Удирдах зөвлөл нь төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого‚ Боловсролын тухай багц хууль‚ бусад хууль тогтоомж болон энэ үлгэрчилсэн дүрмийг мөрдлөгө болгоно.
Гадаад харилцаа

* ШУА-ын хэл зохиолын хүрээлэн
* Монгол судлалын үндэсний холбоо
* Монголын Үндэсний Чөлөөт Зохиолчдын Холбоо
* Монгол хэл бичгийн улсын олимпиадыг зохион байгуулах хороо
* Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
* Монгол Улсын Их Сургууль

Гадаад улс орнуудад:

* 1996-1997, 1999-2000 оны хичээлийн жилд АНУ-ын Индианы их сургуулийн аспирант Петр Марш, Улаан - Үүдийн их сургуулийн багш аспирант Б.Д.Баярмаа нар тус сургуульд уригдан ирж ажилласан.
* 2003-2004, 2004-2005 оны хичээлийн жилд Энхтайвны корпусын шугамаар англи хэлний багш Х.Катерина

• Монгол хэл аялгуу, аман зохиол, ёс заншил судлах
• Монголын түүх, археологийн чиглэлээр экспедици зохион байгуулах
• Дунд, дээд сургуулийн сургалтын арга технологийг боловсронгуй болгох, судалгаа хийх
• Жуулчны бааз байгуулж , ажиллуулах
• Багш оюутан солилцох, сургалт эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвих
Сургалтын төлбөр төлөх тухай
“Гурван – Эрдэнэ” Багшийн Дээд Сургуульд 2010-2011 оны хичээлийн жилд суралцах оюутнууд сургалтын төлбөрөө Андууд хаан банк- 5034454121 тоот дансанд дараах байдлаар тушаана. Үүнд төлбөрөө хувиараа төлдөг бол:
I анги – 750.000 төгрөг
II анги – 700.000 төгрөг
III анги – 700.000 төгрөг
IY анги – 650.000 төгрөгийг тушаана.

Хэрвээ төрийн сангийн бүтэн өнчин, бүтэн тэтгэлгээр /групптэй оюутнууд/суралцдаг бол сургалтын төлбөр төлөхгүй.

Төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламж, төрийн албан хаагчийн зардлаар суралцдаг бол сургалтын төлбөрийн зөрүүг дараах байдлаар дансанд тушаана. Үүнд:
I анги – 230.000 төгрөг
II анги – 180.000 төгрөг
III анги – 180.000 төгрөг
IY анги – 130.000 төгрөгийг тушаана.
Оюутан та II, III, IY ангид сургалтын төлбөрөө хувиараа төлж суралцдаг бол сургалтын төлбөрөө бүтнээр нь нэг дор хийх боломжгүй байгаа үед хичээлийн жилийн эхний улиралд 9 сарын 10-наас өмнө 50 %-ийг нь, дараагийн улиралд 2 сарын 10-наас өмнө 50 %-ийг нь төлсөн байж болно.
Харин энэ боломж төрийн сангийн зээл, төрийн албан хаагчийн зардлаар суралцдаг оюутнуудад хамаарахгүй гэдгийг анхааруулж байна.
Хүний хөгжил сангаас оюутан бүрт 500.000 төгрөгийн тэтгэлэг олгох болсонтой холбогдуулан Төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламж, төрийн албан хаагчийн зардлаар суралцдаг оюутнуудын сургалтын төлбөрийг төрөөс санхүүжүүлэхийг түр зогсоосон.
Мөн энэхүү мөнгө сургуулийн дансанд орж ирсэн тохиолдолд нэг жилийн сургалтын төлбөр нь төлөх ёстой мөнгөн дүнгээсээ илүү гарсан бол төлбөрийн зөрүүг зөвхөн төгсөх ангийн оюутнуудад олгоно.
Энэ нь I, II, III ангийнханд олгогдохгүй бөгөөд ирэх жилийн сургалтын төлбөрт нь шилжиж орох болсныг мэдэгдэе.

No comments:

Post a Comment